• +420 597 329 313
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
FAJKOŠ , R., STRNADEL, B., Zima, R. Fatigue limit of induction hardened railway axles Metal 2014, s.587-593
STRNADEL, B., BRUMEK, J. Effect of tensile test specimen size on ductility of R7T steel Metal 2013, s. 560-566
STRNADEL, B. Local characteristics of ductile fracture surface in spheroidized steels Metal 2014,s.59-62
STRNADEL, B. Local characteristics of ductile fracture surface in spheroidized steels Journal of Alloys and Compounds Volume 606, 2014, s 3-6
JUAN XIONG, PENG GUO, YAXUAN CAI, STRNADEL. B., BRUMEK, J., YUNBIN HE, HAOSHUANG GU Structural, magnetic and nanomechanical properties in Ni-doped AlN films Journal of Alloys and Compounds Volume 606, 5 september 2014 , s..55-60
STRNADEL, B., HLAVÁČ, L., GEMBALOVÁ, L. Effect of steel structure on the declination angle in AWJ cutting,. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2013, roč. 64, č. JAN 2013, s. 12-19.
STRNADEL, B., FERFECKI, P., ŽIDLÍK, P. Statistical characteristics of fracture surfaces in high-strength steel drop weight tear test specimens. Engineering Fracture Mechanics, 2013, roč. 112, č. NOV 2013, s. 1-13.
STRNADEL, B., BRUMEK, J. The Size Effect in Tensile Test of Steels. In American Society of Mechanical Engineers, Pressure Vessels and Piping Division (Publication) PVP. Volume 6 B. New York : ASME, 2013, s. pp. V06BT06A058.
FAJKOŠ, R., BRUMEK, J., BONČEK, R. Ověřená technologie indukčního kalení náprav. 2011.
FAJKOŠ, R., BRUMEK, J., MAREŠ, V. Ověřená technologie výroby UZOR 20 (přístroj pro Univerzální zkoušku ohybem za rotace 20 mm). 2011.
FAJKOŠ, R., BRUMEK, J., STRNADEL, B. Ověřená technologie aplikace nátěrového systému na nápravy železničního dvojkolí. 2011.
FERFECKI, P., ZAPOMĚL, J. EVALUATION OF THE COMPUTATIONAL SIMULATIONS OF NONLINEAR VIBRATION OF ROTORS SUPPORTED BY HYDRODYNAMIC BEARINGS. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní, 2010, roč. LVI, č. 2, s. 65-72.
FERFECKI, P., SIKORA, R., PORUBA, Z. Numerical simulation of feedback controlled fluid-induced instabilities in rotor system supported by hydrodynamic bearings. Archives of Control Sciences, 2010, roč. 20, č. 3, s. 287-301.
FERFECKI, P., FOJTÍK, F., HALAMA, R., HAJDUK, D. Numerické zkoumání vlivu tvaru okrajové části opěrného válce na napjatost a porušování. Hutnické listy, 2010, roč. LXIII, č. 2, s. 72-77.
FERFECKI, P., ŽIDLÍK, P. Počítačová rekonstrukce fázového prostoru z časového průběhu – RFP. 2010.
FERFECKI, P., ŽIDLÍK, P. Počítačové vyhodnocení fraktální dimenze odezvy rotorové soustavy - PFD. 2010.
ŽIDLÍK, P., FERFECKI, P. Software pro opakovatelnou obrazovou analýzu hodnocení podílu houževnatého lomu – OPHL. 2010.
NOVÁK, T. SMAT – popisná statistika. 2010.
NOVÁK, T. SMAT – vývoj výrobních nákladů. 2010.
NOVÁK, T., TICHÝ, R. SMAT – pravděpodobnostní model. 2010.
TICHÝ, R. STATIX - pravděpodobnostní model. 2010.
ŽIDLÍK, P., FERFECKI, P., STRNADEL, B. DEVELOPMENT OF ALGORITHMS FOR EVALUATION OF FRACTURE SURFACES OF DROP WEIGHT TEAR TEST. In Pešková, K. METAL 2010. Rožnov pod Radhoštěm : Tanger, 2010, s. 495-500.
ŽIDLÍK, P., NOVÁK, T. Software pro skládání datových matic s překryvem. 2010.
ŽIDLÍK, P. Počítačové předzpracování záznamu signálu akustické emise. 2010.
ŽIDLÍK, P. Počitačová parametrizace signálu akustické emise. 2010.
ŽIDLÍK, P., VYLEŽÍK, M. Software pro analýzu topografických charakteristik povrchu v nanoměřítku.. 2010.
VYLEŽÍK, M., ŽIDLÍK, P. Software pro stanovení mezilamelární vzdálenosti perlitu. 2010.
VYLEŽÍK, M., BRUMEK, J. Software pro stanovení odolnosti proti abrazivnímu porušení železničního kola. 2010.
GRÖPLOVÁ, K., BÁBKOVÁ, P., ČABANOVÁ, K., KUKUTSCHOVÁ, J., VACULÍK, M., MATĚJKA, V., ČAPKOVÁ, P. Testing The effects biodeteriorations green algae Chlorella vulgaris on samples with photoactive composites kaoline/TiO2. In 2th International Conference NANOCON 2010. Ostrava : Tanger, 2010, s. 451-455.
BÁBKOVÁ, P., MATĚJKA, V. Laser scanning confocal microscopy as a powerful tool for fracture surface characterization. Manufactoring Technology, 2010, roč. 10, č. 150, s. 75-78.
KOVÁŘ, P., PŘIKRYL, J., SCHRÖFEL, A., MATĚJKA, V., BYDŽOVSKÝ, J., MELICHAR, T., HAUER, T., BÁBKOVÁ, P. Správkové hmoty s fotokatalytickým účinkem.. Materiály pro stavbu, 2010, roč. 16, č. 7, s. 18-21.
KOVÁŘ, P., PŘIKRYL, J., SCHRÖFEL, A., HAUER, T., BYDŽOVSKÝ, J., MELICHAR, T., MATĚJKA, V., BÁBKOVÁ, P. Hmoty s fotokatalytickým účinkem určené k opravám betonových povrchů.. Zpravodaj WTA CZ, 2010, roč. 6, č. 1-2, s. 36-39.
BRUMEK, J., STRNADEL, B., DLOUHÝ, I. LOCAL APPROACH IN MECHANICAL PROPERTIES PREDICTION. In METAL 2010. Rožnov pod Radhoštěm : Tanger, 2010, s. 490-494.
BRUMEK, J., STRNADEL, B., DLOUHÝ, I. Use of genetic algorithm for identification of nonlinear constitutive material models. Chemické listy, 2010, roč. 2010, č. 104, s. 299-302.
MACUROVÁ, K., TICHÝ, R. SAFETY ASSESSMENT OF PRESSURE VESSELS. In Pešková, K. METAL 2010. Rožnov pod Radhoštěm : Tanger, 2010, s. 427-431.
FERFECKI, P., ŽIDLÍK, P. Programový systém digitalizace lomové plochy – PSD. 2010.
FERFECKI, P., ŽIDLÍK, P. Software pro opakovatelnou analýzu hodnocení podílu houževnatého lomu - SPHL. 2010.
FERFECKI, P., ŽIDLÍK, P., STRNADEL, B. FRACTURE SURFACE DIGITIZING OF SPECIMEN FROM DROP-WEIGHT TEAR TEST. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní, 2009, roč. LV, č. 3, s. 59-66.