• +420 597 329 313
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

LABORATOŘ INTEGRITY KONSTRUKCÍ A DESIGNU MATERIÁLU


Laboratoř integrity konstrukcí a designu materiálu (Structural Integrity & Material Design - SIMD) je jedna z laboratoří Centra pokročilých inovačních technologií, které je součástí VŠB-TUO.

Laboratoř se orientuje na zkoušení mechanických vlastností a hodnocení struktur konstrukčních materiálů, analýzy selhání součástí, příčin ztráty jejich funkce a na vyšetřování příčin vzniku technologických a jiných defektů. Analýzy běžně zahrnují rozbory selhání způsobená náhlým křehkým lomem, intenzivní plastickou deformací, únavou, ale
i kombinovanými účinky těchto procesů a procesy povrchového poškození, opotřebení, koroze nebo frettingu.  Cílem těchto analýz je formulovat i nápravná opatření k zamezení vzniku poškození v budoucnu. Pozornost je věnována také svařovaným konstrukcím, vyšetřování nehomogenit, vad a mechanických vlastností svarového spoje.

Laboratoř vykonává široké spektrum zkoušek mechanických vlastností včetně výroby zkušebních těles a přípravků. Tým laboratoře je schopen navrhnout a připravit speciální testy přímo na míru požadavkům zákazníka. Mikrostrukturní příčiny poškozování materiálu jsou studovány optickou, konfokální nebo řádkovací elektronovou mikroskopií. Mnoho z poskytovaných zkoušek je zároveň akreditováno ČIA.

Poskytované služby a Expertizy


Metalografické zkoušky (Metalografická laboratoř)

Zkoušení tvrdosti (HV HRC, HB, Knoop)
Nanoindentace (zkouška tvrdost, scratch test, modulus mapping, AFM režim)
Makroskopická/mikroskopická kontrola struktury (makro/mikro leptání)
Stanovení fázového složení/ strukturní rozbory
Stanovení mikročistoty

Zkoušení mechanických vlastností materiálů (Mechanická zkušebna)

Tahová zkouška při různých teplotáchod -70 do + 900 °C
Zkouška rázem v ohybu při teplotách od -70 do 200 °C
Zkouška lomové houževnatosti
Zkouška šíření únavové trhliny dle Parise
Zkouška nízkocyklové/vysokcyklové únavy
Zkouška CTOD
Zkouška ohybem
Zkoušení statické tuhosti pryží
Zkoušky dynamických vlastností
Vysokorychlostní tahová zkouška od 1 do 20 m/s

Výroba

Řezání
Soustružení
Frézování
Výroba zkušebních těles a přípravků

Expertizní činnosti

Fraktografická analýza lomových ploch
Stanovení drsnosti/topografie povrchu pomocí konfokální mikroskopie
Posuzování příčin porušení
Tenzometrická měření
Měření deformací optickou/laserovou metodou
Měření zbytkové napjatosti odvrtávací metodou
NDT - měření akustické emise
NDT - kapilární zkouška
NDT - měření ultrazvukemTechnické výpočtyNávrh a provedení tepelného zpracováníIndukční ohřev

Reference


Kontakty

Ing. Mareš Vratislav

Vedoucí laboratoře / Výzkumný pracovník
+420 732 916 931
+420 597 329 407
vratislav.mares@simd.cz

Lukáš Horsák

Technický vedoucí / Technik
+420 597 329 360
+420 776 843 564
lukas.horsak@simd.cz

Dodací adresa

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, útvar 9330
Studentská 19/6203
708 33 Ostrava-Poruba
+420 597 329 313
simd@simd.cz

Fakturační adresa

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba
+420 597 329 313
simd@simd.cz