• +420 597 329 313
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

LABORATOŘ INTEGRITY KONSTRUKCÍ A DESIGNU MATERIÁLU


Laboratoř SIMD je orientována na studium mechanického chování konstrukcí a konstrukčních částí v provozních podmínkách a analyzuje příčiny vzniku degradačních procesů konstrukčních materiálů.

Laboratoř disponuje souborem trhacích zařízení pro stanovení pevnosti na miniaturních tělesech při zjišťování lokálních mechanických charakteristik, ale i zařízení pro testování pevnosti konstrukčních částí ve skutečné velikosti. V laboratoři lze stanovit mikro i nanotvrdost v lokalizovaném objemu materiálu, ale také provádět standardní zkoušky tvrdosti. Odolnost proti šíření trhlin v konstrukcích při reálných stavech napjatosti se zjišťuje zkouškami houževnatosti jak při kvazistatickém, tak i při dynamickém namáhání. Napěťově-deformační charakteristiky a charakteristiky houževnatosti jsou využívány pro výpočty životnosti konstrukcí při působení extrémně vysokých nebo nízkých teplot, při vysokorychlostním dynamickém rázu nebo při časově proměnlivém zatěžování. Mikrostrukturní příčiny poškozování materiálu se studují na optickou, konfokální nebo scannovací elektronovou mikroskopií. Laboratoř provádí expertizy posouzení příčin porušení konstrukcí a konstrukčních částí, navrhuje opatření k prodloužení jejich životnosti a ke zvýšení bezpečnosti.

Poskytované služby a Expertizy


Metalografické zkoušky (Metalografická laboratoř)

Zkoušení tvrdosti (HV HRC, HB, Knoop)
Nanoindentace (zkouška tvrdost, scratch test, modulus mapping, AFM režim)
Makroskopická/mikroskopická kontrola struktury (makro/mikro leptání)
Stanovení fázového složení/ strukturní rozbory
Stanovení mikročistoty

Zkoušení mechanických vlastností materiálů (Mechanická zkušebna)

Tahová zkouška při různých teplotáchod -70 do + 900 °C
Zkouška rázem v ohybu při teplotách od -70 do 200 °C
Zkouška lomové houževnatosti
Zkouška šíření únavové trhliny dle Parise
Zkouška nízkocyklové/vysokcyklové únavy
Zkouška CTOD
Zkouška ohybem
Zkoušení statické tuhosti pryží
Zkoušky dynamických vlastností
Vysokorychlostní tahová zkouška od 1 do 20 m/s

Výroba

Řezání
Soustružení
Frézování
Výroba zkušebních těles a přípravků

Expertizní činnosti

Fraktografická analýza lomových ploch
Stanovení drsnosti/topografie povrchu pomocí konfokální mikroskopie
Posuzování příčin porušení
Tenzometrická měření
Měření deformací optickou/laserovou metodou
Měření zbytkové napjatosti odvrtávací metodou
NDT - měření akustické emise
NDT - kapilární zkouška
NDT - měření ultrazvukemTechnické výpočtyNávrh a provedení tepelného zpracováníIndukční ohřev

Reference


Kontakty

Ing. Mareš Vratislav

Výzkumný pracovník
+420 732 916 931
+420 597 329 407
vratislav.mares@simd.cz

Lukáš Horsák

Technik
+420 597 329 360
+420 776 843 564
lukas.horsak@simd.cz

Petr Brumek

Technik
+420 597 329 394
petr.brumek@simd.cz

Dodací adresa

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, útvar 9330
Studentská 19/6203
708 33 Ostrava-Poruba
+420 597 329 313
simd@simd.cz

Fakturační adresa

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba
+420 597 329 313
simd@simd.cz